MØNSTERDANNELSETil hver video i Undervisningsforløbet er der tilkyttet relevante ord og fagord, som du kan tale med eleverne om, så eleverne får oparbejdet et fagsprog til billedkunst, hvilket er særligt vigtigt for de to-sprogede elever. Ved hver video er der desuden indsat relevante spørgsmål, som du kan stille eleverne. Spørgsmålene styrker b.la. deres kompetencer i billledanalyse og billedkommunikation. Nedenfor er der indsat Forenklede Fælles Mål og læringsmål, samt tegn på læring, og herefter følger en beskrivelse af hvordan hver video knytter sig til aktiviteter. Videoen “Mønsterdannelse,- 1/13″,- fortæller læseren, at det er video 1 ud af 13 der nu er tale om osv. Lav en mappe til hver elev, så de kan gemme deres blade, papirklip mv. På den måde kan eleverne dokumentere deres arbejdsproces og det vil være nemmere at evaluere forløbet, når de har alle deres færdige produkter samlet i mappen.

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og tegn på læring

Billedfremstilling:

Tegning og grafik:

Færdighedsmål: Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser

Vidensmål: Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder

Maleri og collage : 

Færdighedsmål: Eleven kan fremstille billeder i flere lag

Vidensmål: Eleven har viden om lagdelt billedopbygning

Færdighedsmål: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning

Digitale billeder : 

Vidensmål : Eleven har viden om digitale billedteknikker

 

Billedanalyse:

Billedfunktion:

Færdighedsmål :Eleven kan redegøre for billedsymbolers betydning

Vidensmål : Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Billedkommunikation 

Udstilling og formidling: 

Færdighedsmål: Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter

Færdighedsmål: Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter

Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle normer og værdier

Forslag til læringsmål:
Eleven kan arbejde med former og kompositioner i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast
Eleven kan hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andres kultur
Eleven kan afkode forskellige kulturelle mønstre

Disse læringsmål er taget fra EMU-forløb om mønstre, men kan også bruges i vores forløb: http://www.emu.dk/modul/masser-af-mønstre

Forslag til tegn på læring:

Eleven kan designe sit eget mønster
Eleven kan lave gentagelser inden for en ramme
Eleven har kendskab til og kan udpeje forskellige kulturelle mønstre

 

Vejledning til forløb

Mønsterdannelse  1/13 – introduktion

Den danske ordbogs difinition på et mønster: System af linjer, former, farver, motiver el.lign. som danner en regelmæssig struktur fx i stof eller på tapet.

Ord: Farver, mønstre, strukturer, symmetri. 

Tal med eleverne om hvad et mønster er og giv eksempler. Tal om, hvordan bruges i forskellige kulturer og giv eksmepler på forskellige mønstre, feks. afrikanske, australske etc. Tal om forskellen på symmetriske og ikke symmetriske mønstre. Vis videoen og lad eleverne herefter finde mønstre i klassen. Måske er der mønstre på deres tøj eller i deres skoletasker og tal med eleverne om dem : Er de symmetriske eller ikke. Er der brugt spejling i mønstret eller ikke ? 

Aktiviteter Eleverne kan i grupper tage fotos af de mønstre som de finder rundt om på skolen eller i skolegården med iPads. Lad dem vælge et antal billeder hver at fortælle om i plenum og her kan du støtte elevernes forståelse af mønstre med bl.a. de relevante fagord.

Mønsterdannelse 2/13 – islamiske mønstre i bedetæppet

https://hiddenminaret.com/2014/07/27/arabesque-the-art-of-islamic-pattern/

Når I har set videoen, kan du introducere eleverne for mønstrenes betydnig i islam. Her må man ikke afbilde gud, og derfor bruger man smukke symmetriske mønstre, som symbol på det guddommelige. Disse kaldes med en fællesbetegnelse arabesker. Islamisk kunst anvender således ofte geometriske blomster- eller plantemønstre i en gentaget ornamentik.  Når islamisk kunst ofte er abstrakt, skal det symbolisere Allahs overjordiske, udelelige og uendelige natur.

Ord: Bedetæppe, gentagelse, arabesker.

 

Aktiviteter: Tag først udgangspunkt i en kort gennemgang af de muslimske mønstre, deres betydning og brug i praksis. Vis eksempler og lad eleverne lave skitser over disse. Se evt. undervisningsforløb om dette til inspiration: Muslimske mønstre – Historiefaget.dk

Museumsbesøg: I kan også bestille en rundvisning på Davids Samling i København, som har et særligt undervisningsforløb for børn.

Se mere om symbolik i Islamisk kunst her : https://www.davidmus.dk/samlingerne/islamisk/kulturhistoriske-teamer/symbolik

 

img_011

Til sammenligning kan man kort komme ind på kalkmalerier fra ældre danske kirker, hvor det fremgår, at man i den danske kultur også bruger mønstre, og man også i højere grad afbilder bibelske skikkelser. Se eksempler fra Holbolkirke i linket nedenfor.

http://www.holbolkirke.dk/wp/Gallerier/Holbolkirke/

Der er ikke i samme grad fokus på symmetri i mønstrene, hvorfor vi koncenterer os om de islamiske mønstre, som udgangspunkt for dette projekt. 

 

 

moenster_m_uden_farveMaterialer: Papir, blyant, viskelæder, sort tynd tusch og farvede tusher. Eksempler på islamiske mønstre kan fx findes på Pinterest.com skriv islamiske mønstre eller islamic patterns i søgefeltet. Desuden kan I se og tale om de islamiske mønstre fra Davids Samling, hvor du også kan downloade eksisterende mønstre.

Link : Pinterest

Link : Mønstre fra Davids Samling

Link : Mønstre

Skitser inspireret af islamiske mønstre

 

Mønsterdannelse 3/13 – at presse blade fra naturen


15271393_10154526255626075_1136054425_oFagord
: Farver, faconner, mønstre, størrelse, ligge i pres.

Aktiviteter: Når eleverne har set Video 3, så vis eleverne triggerbilledet til Aurasmaen så de med deres iPads kan se videoen og få at vide hvad de skal gøre. En ide er at hænge triggerbilledet op på forhånd forskellige steder, måske på nogle træer, så flere elever kan åbne aurasmaen på samme tid. Eleverne skal samle blade af forskellige slags og størrelser. Når de har samlet bladene så tal med eleverne om bladenes mønstre, strukturer, faconner, størrelser og farver.Herefter skal eleverne lægge deres blade i pres.

Aurasma: Aurasma er en augmentet reality app, som du kan downloade gratis på app store. Se ydeligere oplysninger om hvordan du laver en Aurasma: https://www.youtube.com/watch?v=rm2skiMTUJ8

Triggerbilledet som du skal bruge til aurasmaen kan du downloade her: trigger-foto

Materialer: Forskellige blade fra naturen, poser til indsamling af blade, bøger, blade eller aviser til at presse bladene i. Bøger eller andet tungt til at lægge ovenpå, så bladene presses.

Mønsterdannelse 4/13 – baggrundsfarver


15215869_10154526255411075_1404816795_oOrd
: Baggrund, forgrund, lys,mørke.

Aktiviteter: Lad eleverne lægge nogle af deres blade over forskellige farvet papir og lad dem prøve at lave aktiviteten som knytter sig til videoen. Herefter vælger eleverne hver især et stykke farvet papir som de godt kan lide. Du kan evt. tale med dem om hvorfor de netop har valgt deres farve og hvilken effekt det synes den valgte farve giver.

Materialer: Pressede blade, farvet karton.

 

 

 

Mønsterdannelse 5/13 – at lave et mønster

15215902_10154526255666075_1802800617_oOrd: Symmetrisk, forside, bagside, gentage.

Aktiviter: Eleverne skal lave et mønster ud af bladene. Der skal være fokus på symmetrien, og de skal huske gentagelsen ved at bruge de samme slags blade til at skabe selve mønstret. Det er oplagt atter at tale om bladenes farver, størrelser, strukturer og former.

Patterns Corel: Når eleverne er færdige med deres mønster tages et foto af mønstret på iPadden. Herefter skal mønsterprogrammet Patterns Corel downloades  til jeres iPads. Vælg et af mønstrene ved at trykke på det. Herefter skal I trykke på girafikonet og vælge jeres foto fra iPadden, så jeres foto kommer ind i mønstret. Nu kan eleverne lege med hvor stort eller småt mønstret skal være ved at bruge to fingre på skærmen til at forstørre, formindske eller dreje mønstret. Der findes også mange andre funktioner I kan eksperimentere med. Send det endelige mønster til en fælles email, så du kan printe mønstrene ud.

Materialer: De pressede blade, farvet karton, iPad, appen Patterns Corel.

Udfordringsopgaver: For de elever som får lavet opgaven først kan du fx lade disse elever skabe flere forskellige mønstre  ud af deres resterende blade. Eleverne kan også vælge et blad og med blyant og papir tegne dette, så godt de kan. Disse opgaver styrker elevernes kreativitet og iaggtagelse.

Mønsterdannelse 6/13 – at folde papi

15205580_10154526255716075_805528473_o
Ord:
 Trekant, rektangel, at folde.

Aktiviteter: Eleverne skal folde deres papir og klippe det til. I kan med fordel gemme de resterende rektangler og bruge dem til et andet projekt.

Materialer: Papir eller tyndt karton,store og små sakse (gerne med spids).

 

Mønsterdannelse 7/13 – at tegne et omrids af mønstret

15233842_10154526255766075_1638421083_oOrd: Omrids, skabelon, en fold, kontur, facon, takker.

Aktiviteter: Eleverne lægger to eller tre af deres forskellige blade på det foldede papir og tegner omridset af bladene.

Materialer: Det foldede papir, saks, blad og blyant.

Udfordringsopgaver: For de elever som har gode motoriske evner kan der vælges flere forskellige blade og de kan også tegne omrids af andre mønstre, som de selv finder på. Det kræver dog at man er god til at klippe småt.

Mønsterdannelse 8/13 – at klippe mønster ud af papir

15271315_10154526255821075_485599580_oOrd: Højrehåndet, venstrehåndet.

Aktiviteter: Eleverne skal klippe omridset af bladene (og deres egne mønstre) ud ved hjælp af saksen. Videon viser bl.a. at det er vigtigt, at man drejer papiret så det ikke kun er saksen, der gør alt arbejdet. Det er alstå den venstre hånd der styrer papiret imens man klipper med højre hånd og omvendt hvis man er venstrehåndet.

Materialer: Elevenes papir med optegnede mønstre, saks.

Mønsterdannelse 9/13- at lave mønstre af papirklip

15233837_10154526255861075_314940047_oOrd: Faconner, symmetri.

Aktiviteter: De udklippede skabeloner af blade lægges ved siden af hinanden, så eleverne har overblik over de forskellige udklip. Når eleverne folder papiret ud vil de kunne se, at det nu danner et fint mønster. Hvis I lægger papiret oven på et farvet stykke papir vil de flotte huller fra udklippet ses tydeligere. Eleverne skal nu selv flytte rundt på de forskellige klip så det danner et mønster. Husk eleverne på, at de skal sørge for, at der er symmetri i mønstret.

Materialer: Elevernes udklip, farvet karton eller papir som underlag.

Mønsterdannelse 10/13- at lægge mønster i rapport

15205694_10154526255906075_422388584_oVi har ikke kunnet finde en dansk definition af ordet rapport, og bruger derfor en norsk definition, som beskriver rapport således: Avstand mellom gjentagelse av samme mønster ved mønsterpåtrykk på tapet, stoff o.l. Mønsterets rapport, som bestemmes av trykkvalsens omkrets, må tas hensyn til ved oppsetting av tapet og tilskjæring av stoff, kilde:  https://snl.no/rapport%2Fi_mønster)

Ord: Rapport, spejling, spejbillede, gentagelse, kalejdoskop (https://da.wikipedia.org/wiki/Kalejdoskop)

Aktiviteter: Eleverne skal bruge deres blade, og lægge dem i rapport. Videoen viser tydeligt hvordan man kan lægge bladene i rapport og har man et spejl vil eleverne kunne se, at spejlet viser gentagelsen. Desuden kunne det være sjovt at lade eleverne kigge i et kalejdoskop, hvor man netop kan se nye mønstre ved at dreje på kalejdoskopet.

Materialer: Elevernes blade, 4 stykker papir til hver elev, små spejle og kalejdoskoper.

Mønsterdannelse 11/13- at lave en sencil

15216232_10154526255936075_633279658_oOrd: Stencil, tryk, skabelon, kontur.

Aktiviteter: Elverne skal med en sort tusch optegne et af deres blade på et stykke transparent overheadpapir, hvorefter de skal klippe bladets optegnede omrids ud indefra, så der dannes et hul med bladets facon i overheadpapiret. Herefter skal de klippe rundt om omridset så det bliver til en mindre firkant : Deres stencil . 

Materialer: Transparent overheadpapir, sakse, tynde sorte tuscher.

15271665_10154526256006075_2129682688_o-2Mønsterdannelse 12/13- At male et mønster i rapport ved hjælp af stencil

Ord: Indefra, udefra, symmetrisk, stencil, mellemrum, identisk, rapport.

Aktiviteter: Det kan være en god ide, at eleverne arbejder sammen to og to så de kan hjælpe hinanden, da det ellers kan være udfordrende at holde på en stencil og farvelægge med penselsvamp på samme tid. Den elev som farvelægger mønstret vha. stencil bør bruge teknikken, hvor penselen starter udefra og går ind mod midten af stencilen. 

Materialer: Elevernes stencil, akryl maling, penselsvamp, karton eller papir. 

Mønsterdannelse 13/13- Afrunding & evaluering

Aktiviteter: Tal med eleverne om, hvad man kan bruge mønstrene til. Igennem forløbet har I fx set på mønstre i islamiske bedetæpper, i moskeer, i kirker, via kalejdoskoper, på skolen, på tøj og måske via et besøg på Davids Samling i København. Eleverne har lært at mønstre kan se meget forskellige ud både via form, farve, mønstrets udformning og vha. rapport. Desuden har eleverne også lært at nogle mønstre er  ladet med symbolske værdier. Tal med eleverne om disse erfaringer.

Lav en udstilling med eleverne hvor de viser deres færdige mønstre. Lad dem forklare deres tanker omkring  mønsterdannelserne ud fra valg af farver, form, valg af bladenes og papirklippenes placering, rapport og symboler.