MØNSTERDANNELSEVelkommen til vores læremiddel til mellemtrinnet, som omhandler mønstre. Vi tager udgangspunkt i bl.a. mønstrene fra den islamiske kultur. Mønstre kan formes på mange forskellige måder og de kan være ladet med symbolske værdier. Således kan denne vinkel skabe mulighed for at inddrage en kulturel dimension i billedkunst og skabe bro mellem den danske og muslimske kultur, samt bringe noget af de muslimske elevers viden og tradition ind i undervsiningen,  hvorved elevernes interkulturelle perspektiv styrkes. 

Vi er tre kommende billedkunstlærerere, som har udarbejdet et didaktisk styret lærermiddel til billedkunstundervisningen på mellemtrinnet. Du vil få de Forenklede Fælles Mål og Læringsmål vi finder passende til forløbet, foruden ideer til tegn på læring. Desuden fokuserer vi også på differentiering i form af  udfordringsopgaver, forslag til aktiviteter, fagord samt andre ord der kan være nye for eleverne. Læremidlet består af  13 videoer, som kan bruges i kronologisk rækkefølge eller efter behov. Desuden er der tips til relevante links, bl.a. fra den islamiske kulturs mønstre fra Davids Samling, så I kan inddrage det globale kulturelle perspektiv i undervisningen. 

Hvis du ikke har arbejdet med mønstre før kan du med fordel følge vores 13 vejledningsvideoer samt benytte vores aktivitetesforslag mv. Hvis du har erfaring med at arbejde med mønstre, kan du benytte vores vejledningsvideoer, aktivitetsforslag, og links til relevante videoer, som du finder brugbare. Som du kan se er hjemmesiden inddelt i Forord, Undervisningsforløb og Lærervejledning, så du nemt kan få overblik over de forskellige sider.

Opbygning af læremidlet:

Vi tager først udgangspunkt i en kort gennemgang af de muslimske mønstre, deres betydning og brug i praksis. Man kan med fordel lave en sammenlignng med de danske mønstre der også ses i de gamle kirkers kalkmalerier. Derefter introducerer vi muligheden for at bruge naturens blade, som udgangspunkt for et mønster, så eleverne bliver bevidste om at de kan inddrage deres omgivelser i fremstilling af egne mønstre. Man kunne vælge andre effekter til mønstre, såsom værktøj, bestik, perler etc, men vi har valgt naturens blade, da de muslimske mønstre er inspireret af naturens former og mønstre. Mønstrene affotograferes og der arbejdes videre med dem digitalt i det enkle mønsterprogram, appen Patterns Corel. Dernæst arbejder vi med papirklip med inspiration fra bladene. Eleverne skal også præsenteres for, hvordan man sætter et motiv i rapport, så der dannes et mønster. Til dette benyttes også stencil-teknik, som de således også får kendskab til og praktisk erfaring med.

 

Rigtig god fornøjelse,

Jane, Kirsten og Selma

janekirstenselma