Undervisning – Præsentationsteknik

Skuespilleren er vant til at stå på en scene foran et publikum og bruge sin stemme, sit kropssprog, sin indlevelsesevne og sit nærvær. Disse kompetencer er også vigtige når du står foran en sal med mennesker og skal undervise, holde en tale, en workshop eller et kursus. Det at kunne formidle sit budskab klart og tydeligt og nå sit publikum er derfor af stor betydning og en vigtig kompetence for mange medarbejdere, og det er her at præsentationsteknik kommer dig til gode.

Ved at arbejde med præsentationsteknik vil jeg coache dig i følgende:

Din stemme
Din stemme har stor betydning for at kunne formidle dit budskab. Med fokus på præsentationsteknik arbejder vi med dit toneleje, din artikulation(tydelighed) din stemmekvalitet(hæs, nasal mv.) og fokus på hvilke ord du vælger at lægge tryk på, pausen, og tempo. Du skal derfor lære hvilke virkemidler du kan tage i brug for at puste liv i din tekst, som du skal formidle.

Dit kropssprog
Dit kropssprog skal støtte det du siger. Faktisk siger teorien om kropssprog at vi læser mere ud af andres kropssprog end selve ordene der bliver sagt, og derfor er det vigtigt, at kroppen støtter stemmen når du formidler.

Måden hvorpå du ser på dit publikum, holder din krop, bruger dine hænder samt står siger meget om hvordan du får understøttet dine ord. Vi er sjældent bevidste om vores kropssprog da vi ikke kan se os selv udefra foruden når vi kigger i et spejl. Du skal derfor lære de virkemidler du kan tage i brug og derved få en større bevidsthed om din egen krop.

Dit nærvær
At være nærværende handler om at være fuld til stede hos dig selv og med dit publikum. Det kan for nogle mennesker føles lidt blottende, men er ikke desto mindre et meget vigtigt redskab når du skal formidle. Det er af mere abstrakt karakter og kommer til udtryk når du tør hvile i dig selv. Det handler både om et mindset og en fysisk handling, som du vil træne.

Din indlevelsesevne
Din indlevelsesevne er også af mere abstrakt karakter. Du skal kunne leve dig ind i den historie du formidler til dit publikum, og her kommer alle de førnævnte kompetencer i spil foruden en analyserende tilgang til din tekst. Man kan sige at du skal kunne ”puste liv” i de ord, som du læser eller lærer udenad, så de bliver dine ord. Her er humor, alvor og empati også vigtige redskaber du vil kunne tage i brug.

At være en god formidler kræver mange bolde i luften. Dem ser publikum ikke. Du vil lære at navigere i denne til tider komplekse og til dels abstrakte kunst. Du vil ved hjælp af præsentationsteknik kunne improvisere og derigennem vide hvornår du har dit publims fulde opmærksomhed, hvornår den er ved at forsvinde og hvordan du får den igen. Du vil være i stand til at stå foran en større forsamling eller en mindre gruppe og formidle dit budskab til et opmærksomt publikum.

Live præsentation
Skal du holde tale for dine medarbejdere, kolleger eller kunder?

Skal du introducerer jeres nye produkt?

Måske skal nogen fejres og have et par ord med på vejen?

Video-Præsentation
Skal virksomheden profileres på hjemmesiden, sociale medier eller lignende? I ønsker at styrke kunderelationen gennem video-præsentation? Coaching i præsentationsteknik, vil løfte autensiteten og klarheden i jeres fremtræden i video-materialet.
– Vi kortlægger styrker og svagheder
– Vi arbejder målretttet på konkrete forbedringer i præsentation