Ingeniørforeningen IDA, København

Målsætningen for kunstgrebsprojektet hos IDA: At få nye værktøjer og/eller metoder til at facilitere møder internt i IDA så der skabes mere energi, engagement, effektivitet og øget værdioplevelse.

Udtalelse fra Bettina R. Thøgersen,Stabschef, cand. mag. Ansvarlig for Organisations-og ledelsesudvikling hos IDA.

“Jane har i de 12 uger formået at skabe en stærk forankring af kunstgrebsmodellen, samt forståelse herfor i teamet omkring hende. Dette er sket via et meget grundigt forarbejde hos Jane inden de enkelte workshops, der er afholdt med medarbejdere i IDA. Jane har formået i hver af de otte workshops at holde tid, gøre formål klart og binde en tydelig rød tråd fra workshop til workshop. De metoder Jane har introduceret teamet for har teamdeltagerne undervejs i projektet taget til sig og brug i facilitering af møder, de selv skulle holde med stor succes. Dermed er der undervejs i forløbet skabt kanaler ud fra kunstgrebsteamet og ud i øvrige dele af organisationen”..“Jane har en høj grad af integritet omkring sin personlighed og kunst, der bevirker hun skaber troværdighed omkring Kunstgrebs Innovationsmodel, KU-modellen. Vi i temaet står tilbage med en klar opfattelse af at KU-modellen har sin værdiskabende berettigelse i arbejdet med innovative processer”.

 

Café Crostini, Rungsted Havn

Målsætning for kunstgrebsprojektet hos Cafe Crostini: Flere glade gæster, vedligeholde og optimere den gode tone blandt kollegaer og gæster, faglig stolthed hos alle og skabe et sammenhængene team med ny energi og spræl i.

Udtalelse fra ejer Ulla Johnsen:

“Idet vi har været sammen om kunstgrebsprojektet er der blevet skabt en større forståelse for hinanden. Morskab sammen skaber nærhed som også skaber åbenhed og større forståelse. Det at der er blevet løst op for kommunikationen gør også at medarbejderne er mere stolte over at fortælle hinanden når de har haft et godt salg og en god salgsdag generelt. Nu ringer de stolt og fortæller mig at de har solgt for over 40.000 kr og så får de en øl sammen”.

Efter en afdækningsfase med en hel del interviews blandt medarbejderne afholdte basisit Nicholas Findsen og jeg 6 workshops som bl.a omhandlede bedre vidensdeling, bedre salgsteknik og optimering af psykogerografien.

Som kunstner er man ofte spejl for omverden. Dette spejl kan bruges på mange forskellige måder i samarbejdet med erhvervslivet. I vores tilfælde kom det bl.a. til udtryk ved at vi gerne ville ændre psykogeografen men medarbejderne skulle selv se og mærke hvad der skulle forandres. Vi opdækkede tre meget forskellige borde og hvert bord havde et musikstykke tilknyttet. Øvelsen var en øjenåbner for gruppen og kort tid efter vores workshop var brunch buffeten forandret og ny playliste indført.

millercreative_ren-kopi-145x300Miller Creative

Udtalelse fra klient Iben Marie Miller.

“I forbindelse med skabelsen af mit film- og TV-selskab ”Miller Creative”, har jeg haft en 5 timers session med kunstgrebsinnovatør og skuespiller Jane Pejtersen. Jeg er uddannet læge, men har også en baggrund indenfor filmbranchen, og er ved at grundlægge mit eget film- og TV-selskab ”Miller Creative”. Jeg ønskede sessionen for at udforske hvad ”Miller Creative”s værdier, hensigt og image skulle være. Det var en unik, intens og frugtbar oplevelse, der udover at inspirere mig også gav mig konkrete svar. Alle svar kom fra mig selv under fascilitering af Jane. 

Jane skabte en uformel og professionel stemning, som tillod at jeg kunne tænke , tale og bevæge mig frit. Øvelserne var overraskende, udfordrende, alsidige og fik mig til at tænke og agere udenfor mine sædvanlige rammer.En spændende, inspirerende og udbytterig dag, der har givet mig en klarere vision og ikke mindst en mere konkret handlingsplan i forhold til  ”Miller Creative”. 

Teambuidling & feedbackøvelse.

Udtalelse fra Nanna Mailand-Mercado. Producer – New Danish Screen, Det Danske Filminstitut.

“Arrangementet forløb super godt og min fornemmelse er, at dit indslag var med til at få dem til at slappe af. Det var godt at få deltagerne til at gøre noget fysisk, så alle tanker og nerver lige kunne få en pause. Stemningen var høj til sidst og ingen var fornærmede over den feedback, de var blevet givet under møderne. Om din feedback øvelse var med til det, kunne man godt ledes til at tro, da der ellers kunne have været mere fokus på at fortælle sin egen historie”.

Koncept -og idéudvikler samt konferencier. “Hvordan kunstneriske og kreative kompetencer skaber innovation, vækst og liv i erhvervslivet”. Arrangeret af  Kunstgreb og Center for Kultur -og Oplevelsesøkonomi. 

 

 

PA Consulting

“Jeg har nu været i PA i 7 år og det er ubetinget den bedste kick-off vi har holdt. Og det er det samme jeg hører fra mange af mine kolleger… og skuespillerne leverede faglige præstationer på højt niveau – vi er i PA ellers et kritisk folk, men jeg har hørt så mange tale godt om alle”. 

Marianne, PA Consulting

Workshop facilitator  i storytelling & præsentationsteknik       Udarbejdet  af Wischmann Innovation.

Rosenlundskolen

Rosenlundskolen, Ballerup Kommune

I januar var jeg med til at dokumentere projektet Innovationscamp 2014 på Rosenlundskolen i Skovlunde. Fire 4. års studerende stod for at facilitere projektet hvor tre 8. klasser skulle innovere på forskellige problemformuleringer,  som skulle udmunde i præsentationer af deres idéer.

“Janes opgave var at dele erfaringer med projektdeltagerne samt stå til rådighed som studentermedhjælper i løbet af innovationsugen. Jane dokumenterede projektet via fotos og interview med de studerende og eleverne… Vores studerende nød godt af Janes input og vi er alle tilfredse med hendes dokumentation af projektet. Jeg vil derfor gerne anbefale Jane til andre tilsvarende innovationsprojekter. Jane er kreativ, punktlig, god til at samarbejde, og hun kan selv tage initiativ og gennemføre en selvstændig opgave.”

Lektor, Lilian Rohde